Regels en voorwaarden

Regels voorwaarden en prijzen.


Prijzen
Lessen op jaarbasis incl vakantie.
Betaling elke eerste les van de maand.
2 uur les       € 50. per maand.

Regels
Het cursus geld dient voldaan te worden op elke eerste van de maand.

U dient zich te houden aan het aantal lessen, zoals door u opgegeven.
Verandering /verplaatsing van een les kan mits dit minimaal 24 uur van tevoren wordt aangegeven en er mogelijkheid voor plaatsing is.

Uw les vervalt als u om wat voor reden dan ook niet op les komt zonder dit vooraf te melden.

Opzegtermijn 1 maand